Logowanie

Rada Gminy Międzyrzec Podlaski - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)30.5.2012

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

 • uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)23.5.2012

  uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany załącznika Statutu Gminy Międzyrzec Podlaski.

 • uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)23.5.2012

  uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

 • uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)24.2.2012

  uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 23 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski


 • uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)11.1.2012

  uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012

 • uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)11.1.2012

  uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2012

 • uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)11.1.2012

  uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)11.1.2012

  uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)11.1.2012

  uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2012 rok

 • uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski (...)8.12.2011

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)23.9.2011

  uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski

 • uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)9.6.2011

  uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)17.3.2011

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

 • uchwała nr L/290/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)28.12.2010

  uchwała nr L/290/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr L/286/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)28.12.2010

  uchwała nr L/286/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski

 • uchwała nr LI/295/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)22.12.2010

  uchwała nr LI/295/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • uchwała nr LI/294/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)22.12.2010

  uchwała nr LI/294/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2011 rok.

 • uchwała nr LI/293/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)22.12.2010

  uchwała nr LI/293/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)22.12.2010

  uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

 • uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (...)13.10.2010

  uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.