Logowanie

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.526612.7.2012

  uchwała nr XIX/149/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.518010.7.2012

  uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45194.6.2012

  uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45184.6.2012

  uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364424.4.2012

  uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniach ratowniczych  lub szkoleniach pożarniczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364324.4.2012

  uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364224.4.2012

  uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.255315.3.2012

  uchwała nr XXV/136/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22295.3.2012

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia nazw ulic  we wsi Niedziałka Druga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22285.3.2012

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22275.3.2012

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w  gminie Mińsk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22265.3.2012

  uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22255.3.2012

  uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.26218.1.2012

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.26118.1.2012

  uchwała nr XV/110/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.26018.1.2012

  uchwała nr XV/109/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.25918.1.2012

  uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/95/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.25818.1.2012

  uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.819817.12.2011

  uchwała nr XIV/97/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.819717.12.2011

  uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.