Logowanie

Rada Gminy Mielec - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112211.5.2012

  uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112111.5.2012

  uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102530.4.2012

  uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95823.4.2012

  uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.35115.2.2012

  uchwała nr XVI/126/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2858.2.2012

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.381331.12.2011

  uchwała nr XV/112/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,inne niż jednostki samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.202.370821.12.2011

  uchwała nr XV/116/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/163/2005 Rady Gminy w Mielcu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32559.12.2011

  uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32549.12.2011

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32118.12.2011

  uchwała nr XIV/111/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32108.12.2011

  uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32098.12.2011

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32088.12.2011

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32078.12.2011

  uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32068.12.2011

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32058.12.2011

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.239325.10.2011

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 14 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.237319.10.2011

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 8 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielec na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieokreślony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.223423.9.2011

  uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Mielec będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.