Logowanie

Rada Gminy Mikołajki Pomorskie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.22855.7.2012

  uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 4 listopada 2010 r. Nr XLIII/231/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.21912.7.2012

  uchwała nr XI 53 /2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • DZ. URZ. 2012.216828.6.2012

  uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich.

 • DZ. URZ. 2012.216728.6.2012

  uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


 • DZ. URZ. 2012.215827.6.2012

  uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,

 • DZ. URZ. 2012.214026.6.2012

  uchwała nr XLIII/230/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

 • DZ. URZ. 2012.213926.6.2012

  uchwała nr XLII/226/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 października 2010r. w sprawie regulaminu usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych świadczonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • DZ. URZ. 2012.213826.6.2012

  uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.213726.6.2012

  uchwała nr XII 66/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011r. w spawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.

 • DZ. URZ. 2012.213426.6.2012

  uchwała nr XVII /97/2012 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 marca 2012r. uchwalenia: ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie?.

 • DZ. URZ. 2012.111219.3.2012

  uchwała nr XIII / 78 /2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 • DZ. URZ. 2012.67815.2.2012

  uchwała nr XII /64/ 2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011r. ustalenia opłaty prolongacyjnej.

 • DZ. URZ. 2011.176.417728.12.2011

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.176.417628.12.2011

  uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

 • DZ. URZ. 2011.176.417528.12.2011

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. 2011.176.417428.12.2011

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.176.417328.12.2011

  uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.176.417228.12.2011

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.176.417128.12.2011

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. 2011.113.235412.9.2011

  uchwała nr VII /35/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ,którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.