Logowanie

Rada Gminy Narew - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.24104.9.2012

  uchwała nr XXI/101/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.24094.9.2012

  uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.24084.9.2012

  uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.239530.8.2012

  uchwała nr XXI/99/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.239430.8.2012

  uchwała nr XXI/94/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz powołania inkasentów opłaty skarbowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.207012.7.2012

  uchwała nr XX/86/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19443.7.2012

  uchwała nr XX/85/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19433.7.2012

  uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.192129.6.2012

  uchwała nr XX/90/12 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.13862.5.2012

  uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.136630.4.2012

  uchwała nr XVIII/74/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Narew

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.10946.4.2012

  uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.94520.3.2012

  uchwała nr XVII/73/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo ? gaśniczych i szkoleniach przeciwpożarowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8306.3.2012

  uchwała nr XVII/70/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.64913.2.2012

  uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.64613.2.2012

  uchwała nr XVI/65/12 Rady Gminy Narew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.64513.2.2012

  uchwała nr XVI/64/12 Rady Gminy Narew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.31119.1.2012

  uchwała nr XIV/60/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14012.1.2012

  uchwała nr XIV/59/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012 ? 2016

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.304.315.12.2011

  uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.