Logowanie

Rada Gminy Nowe Miasto - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.490121.6.2012

  uchwała nr 89/XX/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 maja 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Nowym Mieście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.430823.5.2012

  uchwała nr 84/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.430723.5.2012

  uchwała nr 80/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267716.3.2012

  uchwała nr 72/XVII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.117410.2.2012

  uchwała nr 62/XV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 16 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.830824.12.2011

  uchwała nr 58/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto oraz zapewnienia im dalszej opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.803717.12.2011

  uchwała nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.803617.12.2011

  uchwała nr 56/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.803517.12.2011

  uchwała nr 55/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.653925.11.2011

  uchwała nr XXXI/199/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.61005.11.2011

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.490525.8.2011

  uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.490425.8.2011

  uchwała nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.268723.5.2011

  uchwała nr 30/VII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.159431.3.2011

  uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.159331.3.2011

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.159231.3.2011

  uchwała nr 8/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.23535.6.2010

  uchwała nr 168/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.23525.6.2010

  uchwała nr 167/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.23515.6.2010

  uchwała nr 166/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto na lata 2010-2014.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.