Logowanie

Rada Gminy Obryte - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.474913.6.2012

  uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.474813.6.2012

  uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obryte

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.474713.6.2012

  uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.474613.6.2012

  uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.474513.6.2012

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.341917.4.2012

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.341817.4.2012

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.341717.4.2012

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sadykrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.341617.4.2012

  uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2012 rok?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69227.1.2012

  uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.68226.12.2011

  uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.68216.12.2011

  uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.68206.12.2011

  uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.68196.12.2011

  uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.60865.11.2011

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2004 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi lecznicze pomoc rzeczową i zasiłki celowe , oraz na pokrycie kosztów pogrzebu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.60855.11.2011

  uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Obryte.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.60845.11.2011

  uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte w latach 2011-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.60503.11.2011

  uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.51668.9.2011

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte w latach 2011-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.51658.9.2011

  uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2011-2015?

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.