Logowanie

Rada Gminy Oleśnica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.302530.8.2012

  uchwała nr XX/133/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bystre

 • uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 (...)3.8.2012

  uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Cieśle

 • DZ. URZ. 2012.209720.7.2012

  uchwała nr 133/XXII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok

 • uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 (...)6.7.2012

  uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.


 • DZ. URZ. 2012.19835.7.2012

  uchwała nr 126/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach w Szkołę Filialną w Pieczonogach

 • DZ. URZ. 2012.19744.7.2012

  uchwała nr 124/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

 • uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 (...)29.6.2012

  uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 • DZ. URZ. 2012.185922.6.2012

  uchwała nr 128/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.185822.6.2012

  uchwała nr 123/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)19.6.2012

  uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

 • uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)6.6.2012

  uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Piszkawa

 • uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)6.6.2012

  uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Nieciszów

 • uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)4.6.2012

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

 • uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia (...)4.6.2012

  uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ligota Mała

 • DZ. URZ. 2012.157628.5.2012

  uchwała nr 119/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia? Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? na terenie Gminy Oleśnica?.

 • DZ. URZ. 2012.157528.5.2012

  uchwała nr 116/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.157428.5.2012

  uchwała nr 113/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej??.

 • DZ. URZ. 2012.157328.5.2012

  uchwała nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"

 • DZ. URZ. 2012.157228.5.2012

  uchwała nr 108/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oleśnica.

 • DZ. URZ. 2012.157128.5.2012

  uchwała nr 107/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 102/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.