Logowanie

Rada Gminy Olsztyn - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.27206.7.2012

  uchwała nr XIV/131/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.240213.6.2012

  uchwała nr XIV/132/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia granic obwodów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.240113.6.2012

  uchwała nr XIV/129/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.143730.3.2012

  uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn i Skrajnica w gminie Olsztyn


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.143630.3.2012

  uchwała nr XII/113/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn gmina Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.143530.3.2012

  uchwała nr XII/112/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10957.3.2012

  uchwała nr XII/115/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10947.3.2012

  uchwała nr XII/111/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.6091.2.2012

  uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33319.1.2012

  uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.313.53916.12.2011

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.313.53916.12.2011

  uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.313.53916.12.2011

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.313.53816.12.2011

  uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.4801.12.2011

  uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.230.39229.9.2011

  uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.214.37514.9.2011

  uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLII/348/2010 w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3113.8.2011

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w Zrębicach Drugich w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3103.8.2011

  uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.2718.7.2011

  uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.