Logowanie

Rada Gminy Ornontowice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.304226.7.2012

  uchwała nr XIX/183/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany aktualnego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.221230.5.2012

  uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli wykorzystania tej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.99324.2.2012

  uchwała nr XV/156/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.95122.2.2012

  uchwała nr XV/144/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.58231.1.2012

  uchwała nr XIV/136/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.17213.1.2012

  uchwała nr XIV/139/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.56923.12.2011

  uchwała nr XII/121/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.56622.12.2011

  uchwała nr XIII/127/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.303.51013.12.2011

  uchwała nr XIII/134/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.275.46022.11.2011

  uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.275.46022.11.2011

  uchwała nr XII/113/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.275.45922.11.2011

  uchwała nr XII/112/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.247.41214.10.2011

  uchwała nr X/104/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania brzmienia nazewnictwa w obwodach głosowania w Gminie Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.4005.10.2011

  uchwała nr X/96/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Ornontowice określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.4005.10.2011

  uchwała nr X/94/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.171.3208.8.2011

  uchwała nr IX/82/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw odcinkom obecnej ulicy Solarnia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.171.3208.8.2011

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.26128.6.2011

  uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.26128.6.2011

  uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.109.20725.5.2011

  uchwała nr VII/72/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.