Logowanie

Rada Gminy Osieck - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.542819.7.2012

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.542719.7.2012

  uchwała nr XV/122/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, zarządzanych przez Gminę Osieck.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.542619.7.2012

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.542519.7.2012

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.354020.4.2012

  uchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50524.1.2012

  uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50424.1.2012

  uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy Osieck Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.831924.12.2011

  uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.831824.12.2011

  uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osieck.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.807617.12.2011

  uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osieck na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.807517.12.2011

  uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.807417.12.2011

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.807317.12.2011

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.807217.12.2011

  uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.578718.10.2011

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55593.10.2011

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55583.10.2011

  uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny ? działki nr 3 i 4/4.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55573.10.2011

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.330316.6.2011

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Osieck z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.185015.4.2011

  uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Osieck

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.