Logowanie

Rada Gminy Ostaszewo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.200111.6.2012

  uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie.

 • DZ. URZ. 2012.181823.5.2012

  uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Nowa Cerkiew i Palczewo.

 • DZ. URZ. 2012.172215.5.2012

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo.

 • DZ. URZ. 2012.172115.5.2012

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


 • DZ. URZ. 2012.149324.4.2012

  uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu.

 • DZ. URZ. 2012.148423.4.2012

  uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostaszewo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 • DZ. URZ. 2012.5588.2.2012

  uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.

 • DZ. URZ. 2012.28123.1.2012

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.5610.1.2012

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.172.400221.12.2011

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.365514.12.2011

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2011.165.35099.12.2011

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.165.35089.12.2011

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Ostaszewo.

 • DZ. URZ. 2011.165.35079.12.2011

  uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.165.35069.12.2011

  uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.142.292231.10.2011

  uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostaszewo.

 • DZ. URZ. 2011.142.292131.10.2011

  uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

 • DZ. URZ. 2011.121.245427.9.2011

  uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie podziału Gminy Ostaszewo na stałe obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2011.121.245327.9.2011

  uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości kościołom i związkom wyznaniowym, majacych uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

 • DZ. URZ. 2011.119.240322.9.2011

  uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostaszewo.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.