Logowanie

Rada Gminy Piątnica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.210816.7.2012

  uchwała nr 79/XX/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Piątnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.164231.5.2012

  uchwała nr 76/XIX/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Piątnica

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14197.5.2012

  uchwała nr 77/XIX/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.72122.2.2012

  uchwała nr 69/XVI/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.37524.1.2012

  uchwała nr 63/XV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.36124.1.2012

  uchwała nr 61/XV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.305.315.12.2011

  uchwała nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.292.32.12.2011

  uchwała nr 60/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.292.32.12.2011

  uchwała nr 59/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.292.32.12.2011

  uchwała nr 58/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.292.32.12.2011

  uchwała nr 56/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.275.317.11.2011

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.226.29.9.2011

  uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.224.28.9.2011

  uchwała nr 41/X/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.124.6.2011

  uchwała nr 37/IX/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 12 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.124.5.2011

  uchwała nr 34/VIII/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.100.112.4.2011

  uchwała nr 29/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Piątnica

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.101.4.2011

  uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.6828.2.2011

  uchwała nr 20/V/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.49.6117.2.2011

  uchwała nr 17/V/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Piątnica oraz zasad ich stosowania

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.