Logowanie

Rada Gminy Pniewy - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.499929.6.2012

  uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.38577.5.2012

  uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23568.3.2012

  uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23548.3.2012

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2012-2016


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23538.3.2012

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/272/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23528.3.2012

  uchwała nr XV/80/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.59825.1.2012

  uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.643722.11.2011

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.643622.11.2011

  uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.643522.11.2011

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.643422.11.2011

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.643322.11.2011

  uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.643222.11.2011

  uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.571212.10.2011

  uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 października 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.21872.5.2011

  uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.153529.3.2011

  uchwała nr V/25/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.153429.3.2011

  uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pniewy Nr LII /291/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.153329.3.2011

  uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. uchwała budżetowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.742628.12.2010

  uchwała nr LI/273/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.218.742528.12.2010

  uchwała nr LI/272/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pniewy oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.