Logowanie

Rada Gminy Poświętne - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Poświętne z dnia (...)23.7.2012

  uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.173513.6.2012

  uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.163030.5.2012

  uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.158823.5.2012

  uchwała nr XIV/87/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.153317.5.2012

  uchwała nr XIV/86/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.13944.5.2012

  uchwała nr XIII/76/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.123319.4.2012

  uchwała nr XIII/78/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.123219.4.2012

  uchwała nr XIII/77/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Poświętne składników mienia do korzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.324410.4.2012

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą Nr XXIII/138/06 z dnia 29 czerwca 2006r., uchwałą Nr VI/24/07 z dnia 30 marca 2007r. i uchwała Nr XXI/124/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.324310.4.2012

  uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.261015.3.2012

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.260915.3.2012

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Poświętne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22787.3.2012

  uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182224.2.2012

  uchwała nr XVIII/100/2009 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.63310.2.2012

  uchwała nr XII/71/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.5547.2.2012

  uchwała nr XII/72/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Poświętne z dnia (...)1.2.2012

  uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012

 • uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Poświętne z dnia (...)19.1.2012

  uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr XI/61/11

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.11211.1.2012

  uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.11111.1.2012

  uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Poświętne na 2012 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.