Logowanie

Rada Gminy Pruszcz Gdański - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.257931.7.2012

  uchwała nr XX/62/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy pruszcz gdański - część wyżynna, fragmentu obrębu geodezyjnego Żukczyn w gminie pruszcz gdański

 • DZ. URZ. 2012.255726.7.2012

  uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.255326.7.2012

  uchwała nr XX/63/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo ? zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna

 • DZ. URZ. 2012.248618.7.2012

  uchwała nr XX/56/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości : Straszyn


 • DZ. URZ. 2012.247918.7.2012

  aneks nr 14 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowegona terenie Gminy Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.246817.7.2012

  uchwała nr XX/65/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację a nie stanowiących publicznych dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.246717.7.2012

  uchwała nr XX/55/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.246617.7.2012

  uchwała nr XX/53/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej w pruszczu gdańskim z siedzibą w cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.23156.7.2012

  uchwała nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.19716.6.2012

  uchwała nr XVIII/43/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2012.19706.6.2012

  uchwała nr XVIII/41/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Będzieszyn

 • DZ. URZ. 2012.19696.6.2012

  uchwała nr XVIII/40/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej

 • DZ. URZ. 2012.19686.6.2012

  uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.19676.6.2012

  uchwała nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?

 • DZ. URZ. 2012.19666.6.2012

  uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.19656.6.2012

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.19646.6.2012

  uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.146523.4.2012

  uchwała nr XVI/17/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.103914.3.2012

  uchwała nr XV/13/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.8452.3.2012

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.