Logowanie

Rada Gminy Przesmyki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.122413.2.2012

  uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.824222.12.2011

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.824122.12.2011

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.758415.12.2011

  uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym, od nieruchomości i rolnym


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.758315.12.2011

  uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.758215.12.2011

  uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.758115.12.2011

  uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.539419.9.2011

  uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.50273.9.2011

  uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.50263.9.2011

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przesmyki w czasie przekraczajacym wymiar zajęć zapewniajacych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36341.7.2011

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.36331.7.2011

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przesmykach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przesmykach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kamiankach Lackich wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.330416.6.2011

  uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.211128.4.2011

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.211028.4.2011

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.732424.12.2010

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.695716.12.2010

  uchwała nr XXXVII/184/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.654411.12.2010

  uchwała nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.654311.12.2010

  uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.195.538923.11.2010

  uchwała nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.