Logowanie

Rada Gminy Przeworsk - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.133814.6.2012

  uchwała nr XIII/69/2012 Rady Gminy Przeworsk z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Przeworsk na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61113.3.2012

  uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Przeworsk z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przeworsk w 2012 roku .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.345915.12.2011

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.276129.11.2011

  uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości , wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.276029.11.2011

  uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Przeworsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.275929.11.2011

  uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.204019.8.2011

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 11 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Przeworsk na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.27731.1.2011

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Przeworsk, uchwalonego Uchwałą Nr VII/49/2003 Rady Gminy w Przeworsku z dnia 30 czerwca 2003 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.27631.1.2011

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.27531.1.2011

  uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.25511.12.2010

  uchwała nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.25501.12.2010

  uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.129123.7.2010

  uchwała nr XXX/169/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała budżetowa Gminy Przeworsk na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.39.91420.5.2010

  uchwała nr XXXI/178/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.86714.5.2010

  uchwała nr XXXI/176/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Cmentarz w Rozborzu?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.81013.5.2010

  uchwała nr XXXI/180/2010 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przeworsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.258617.12.2009

  uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Przeworsk z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Przeworsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.15967.9.2009

  uchwała nr XXI/116/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przeworsk na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.142024.7.2009

  uchwała nr XXIII/145/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Przeworsk, uchwalonego Uchwałą Nr VII/49/2003 Rady Gminy w Przeworsku z dnia 30 czerwca 2003r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.117616.6.2009

  uchwała nr XXII/137/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.