Logowanie

Rada Gminy Puszcza Mariańska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.550723.7.2012

  uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI BARTNIKI.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.550623.7.2012

  uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.550523.7.2012

  uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.293427.3.2012

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Puszcza Mariańska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie podmitów uprawnionych do udzielenia tych ulg.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.293327.3.2012

  uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wygoda

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.166622.2.2012

  uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskaiej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.166522.2.2012

  uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Puszcz Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9022.2.2012

  uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.794117.12.2011

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.794017.12.2011

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.793917.12.2011

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.793817.12.2011

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.61608.11.2011

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.598927.10.2011

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób zatrudnionych w szkołach na stanowisku: pedagoga, logopedy, psychologa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.594926.10.2011

  uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.594826.10.2011

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.594726.10.2011

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.594626.10.2011

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.552030.9.2011

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.45315.8.2011

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 kwietnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI PUSZCZA MARIAŃSKA.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.