Logowanie

Rada Gminy Radzanów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61264.9.2012

  uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61134.9.2012

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61114.9.2012

  uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61104.9.2012

  uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.604828.8.2012

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.23779.3.2012

  uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160221.2.2012

  uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest gmina Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.160121.2.2012

  uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.154420.2.2012

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.154320.2.2012

  uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Radzanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.68927.1.2012

  zarządzenie nr 35/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.68827.1.2012

  uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 czerwca 2010roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.68727.1.2012

  uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.857830.12.2011

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.857730.12.2011

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.857630.12.2011

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.857530.12.2011

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.857430.12.2011

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.761716.12.2011

  uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.761616.12.2011

  uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.