Logowanie

Rada Gminy Radzanowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61124.9.2012

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.392911.5.2012

  uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.392811.5.2012

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22345.3.2012

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych skladników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.140116.2.2012

  uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.67527.1.2012

  uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.29193.7.2010

  uchwała nr XLVI/292/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.29183.7.2010

  uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.15577.5.2010

  uchwała nr XLV/283/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.139927.4.2010

  uchwała nr XLII/269/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Radzanowo na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.10959.4.2010

  uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLII/275/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2009r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.47216.2.2010

  uchwała nr XLII/275/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629915.12.2009

  uchwała nr XL/266/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad spredaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629815.12.2009

  uchwała nr XL263/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radzanowo nr XXXIII/222/09 z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także szczegółówe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629715.12.2009

  uchwała nr XL/262/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629615.12.2009

  uchwała nr XL/261/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629515.12.2009

  uchwała nr XL/260/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629415.12.2009

  uchwała nr XL/259/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629315.12.2009

  uchwała nr XL/258/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia podstawy obliczania podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.629215.12.2009

  uchwała nr XL/257/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.