Logowanie

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33619.8.2012

  uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.205416.5.2012

  uchwała nr XVII/100/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIII/103/04 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.191510.5.2012

  uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.191410.5.2012

  uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009 r. Nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.191310.5.2012

  uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.167518.4.2012

  uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za psa, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.58631.1.2012

  uchwała nr XV/84/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy ? Wieprz na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18413.1.2012

  uchwała nr XV/86/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/79/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18313.1.2012

  uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/66/11 z dnia 31 października 2011r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.56622.12.2011

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Radziechowy ? Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.56622.12.2011

  uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 lutego 2009 r. nr XXXIV/211/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.306.51914.12.2011

  uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.306.51914.12.2011

  uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.306.51814.12.2011

  uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.306.51814.12.2011

  uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za psa, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46924.11.2011

  uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46924.11.2011

  uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46824.11.2011

  uchwała nr XII /65/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46824.11.2011

  uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.278.46824.11.2011

  uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 31 października 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.