Logowanie

Rada Gminy Rewal - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138519.6.2012

  uchwała Nr XXII/186/12 Rady Gminy Rewal z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138419.6.2012

  uchwała Nr XXII/182/12 Rady Gminy Rewal z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/153/12 w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2012 roku? zmienionej uchwałą Nr XXI/168/12.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138319.6.2012

  uchwała Nr XXI/172/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138219.6.2012

  uchwała Nr XXI/170/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138119.6.2012

  uchwała Nr XXI/169/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Rewal.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138019.6.2012

  uchwała Nr XXI/166/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Rewal w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137919.6.2012

  uchwała Nr XX/153/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124331.5.2012

  uchwała Nr XXI/171/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9897.5.2012

  uchwała Nr XX/163/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73326.3.2012

  uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72426.3.2012

  uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5418.3.2012

  uchwała Nr XVII/125/12 Rady Gminy Rewal z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.46328.2.2012

  uchwała Nr XVII/134/12 Rady Gminy Rewal z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12824.1.2012

  uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11423.1.2012

  uchwała Nr XVI/120/11 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.324323.12.2011

  uchwała Nr XIV/109/11 Rady Gminy Rewal z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.314515.12.2011

  uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.299712.12.2011

  uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.299612.12.2011

  uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29549.12.2011

  uchwała Nr XIII/92/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rewal

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.