Logowanie

Rada Gminy Rzeczenica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.256327.7.2012

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.251320.7.2012

  uchwała nr XIX/ 137/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2012.183023.5.2012

  uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy Filia w Międzyborzu.

 • DZ. URZ. 2012.182923.5.2012

  uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie.


 • DZ. URZ. 2012.8341.3.2012

  uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.170.387719.12.2011

  uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.167.365614.12.2011

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.166.357713.12.2011

  uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.166.357613.12.2011

  uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.166.357513.12.2011

  uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.166.357413.12.2011

  uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.124.24843.10.2011

  uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.96.19375.8.2011

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących

 • DZ. URZ. 2011.80.17024.7.2011

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych

 • DZ. URZ. 2011.54.123112.5.2011

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica.

 • DZ. URZ. 2011.54.123012.5.2011

  uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Rzeczenica oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2011.48.111229.4.2011

  uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn

 • DZ. URZ. 2011.32.70223.3.2011

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.24.53028.2.2011

  uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 lutego 2011r. zmiany Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.24.52928.2.2011

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczenica

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.