Logowanie

Rada Gminy Sadowne - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.565027.7.2012

  uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.564927.7.2012

  uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.557525.7.2012

  uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sadowne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.557425.7.2012

  uchwała nr XVII/115/2012r Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody głosowania


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.557325.7.2012

  uchwała nr XVII/114/2012r. Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.557225.7.2012

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.446331.5.2012

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.446231.5.2012

  uchwała nr XV/105 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.446131.5.2012

  uchwała nr XV/ 103 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne ? etap II

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269116.3.2012

  uchwała nr XII/ 83 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2011 ? 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21422.3.2012

  uchwała nr XXVIII/140/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.185324.2.2012

  uchwała nr XXVIII/130/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.118610.2.2012

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10417.2.2012

  uchwała nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.751515.12.2011

  uchwała nr X / 73 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.751415.12.2011

  uchwała nr X/ 72 / 2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.751315.12.2011

  uchwała nr X / 71 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.61668.11.2011

  uchwała nr XXX/150/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.583220.10.2011

  uchwała nr XXXI/155/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.553830.9.2011

  uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.