Logowanie

Rada Gminy Sanok - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.132613.6.2012

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Jurowce 3? w gminie Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5011.3.2012

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Sanok na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2283.2.2012

  uchwała nr XV/119/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.372523.12.2011

  uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Sanok.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.341214.12.2011

  uchwała nr XIV/116/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32619.12.2011

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.29182.12.2011

  uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28631.12.2011

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.28621.12.2011

  uchwała nr XIII/107/11 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.276429.11.2011

  uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.259218.11.2011

  uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Sanok z dnia 24 października 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.259118.11.2011

  uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Sanok z dnia 24 października 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.216915.9.2011

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok dla części miejscowości Strachocina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.16607.7.2011

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, i opłat lokalnych, ustalenia inkasntów oraz zasad wynagradzania za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.16597.7.2011

  uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z obiektów budowlanych na terenia Gminy Sanok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.16587.7.2011

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanok i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.16577.7.2011

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowalanych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.146513.6.2011

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.122912.5.2011

  porozumienie Rady Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2010r. zawarte w Sanoku pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Gminą Sanok w celu realizacji obowiązkowych zadań zapewniających warunki do utrzymania i eksploatacji urządzeń do odzysku odpadów komunalnych oraz utworzenia punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.105920.4.2011

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Pisarowce 7 " w gminie Sanok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.