Logowanie

Rada Gminy Sońsk - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.472913.6.2012

  uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.439829.5.2012

  uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XLVI/255/2010 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.393311.5.2012

  uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.393211.5.2012

  uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2012 roku


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1612.1.2012

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1211.1.2012

  uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1111.1.2012

  uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1011.1.2012

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.911.1.2012

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.527614.9.2011

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.527514.9.2011

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/243/2002 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.520110.9.2011

  uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.498631.8.2011

  uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sońsk odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.478619.8.2011

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.478519.8.2011

  uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.472017.8.2011

  uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.29702.6.2011

  uchwała nr XXXII/178/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.280626.5.2011

  uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L III/288/2010 Rady Gminy w Sońsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.271223.5.2011

  uchwała nr XXX/164/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.271123.5.2011

  uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Sońsku nr XXIX/149/2009 z dnia 06.02.2009r w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.