Logowanie

Rada Gminy Stanisławów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60933.9.2012

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60923.9.2012

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60913.9.2012

  uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.436128.5.2012

  uchwała nr XVI/74/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.417818.5.2012

  uchwała nr XXIX/160/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.417718.5.2012

  uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.254115.3.2012

  uchwała nr XXVII/148/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8902.2.2012

  uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 ? 2024.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8892.2.2012

  uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786417.12.2011

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786317.12.2011

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786217.12.2011

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.582920.10.2011

  uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.489425.8.2011

  uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/208 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXII/124/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.489325.8.2011

  uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.489225.8.2011

  uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.474717.8.2011

  uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.474617.8.2011

  uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.38299.7.2011

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.358029.6.2011

  uchwała nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 ? 2024

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.