Logowanie

Rada Gminy Stargard Szczeciński - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18091.8.2012

  uchwała Nr XIX/168/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte, gmina Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.179931.7.2012

  uchwała Nr XIX/169/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Stargard Szczeciński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146225.6.2012

  uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stargard Szczeciński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146125.6.2012

  uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.146025.6.2012

  uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński, oraz określenie granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124231.5.2012

  uchwała Nr XVII/154/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.105715.5.2012

  uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stargard Szczeciński w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102711.5.2012

  uchwała Nr XVI/142/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Grzędzice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.74328.3.2012

  uchwała Nr XV/138/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5307.3.2012

  uchwała Nr XIV/132/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36215.2.2012

  uchwała Nr XIV/135/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36115.2.2012

  uchwała Nr XIV/128/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2939.2.2012

  uchwała Nr XIII/119/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2717.2.2012

  uchwała Nr XIII/120/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lipnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2707.2.2012

  uchwała Nr XIII/116/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.19531.1.2012

  uchwała Nr XII/106/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6017.1.2012

  uchwała Nr XII/105/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Grzędzice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5316.1.2012

  uchwała Nr XII/109/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2006 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5216.1.2012

  uchwała Nr XII/110/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5116.1.2012

  uchwała Nr XII/108/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.