Logowanie

Rada Gminy Stryszawa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.367825.7.2012

  uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.26434.6.2012

  uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.166817.4.2012

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.162116.4.2012

  uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


 • DZ. URZ. 2012.126422.3.2012

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.109515.3.2012

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie

 • DZ. URZ. 2012.7992.3.2012

  uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Stryszawa na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.5013.2.2012

  uchwała nr XIV/106/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 • DZ. URZ. 2012.13713.1.2012

  uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.588.686415.12.2011

  uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2011.588.686315.12.2011

  uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej

 • DZ. URZ. 2011.588.686215.12.2011

  uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców Gminy Stryszawa w roku 2012

 • DZ. URZ. 2011.588.686115.12.2011

  uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia opłat za pobór wody z wodociągów Stryszawa-Kotliki, Stryszawa-Siwcówka, Stryszawa-Stachówka i Targoszów-Kuków -Krzeszów oraz studni głębinowych należących do Urzędu Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2011.562.60585.12.2011

  uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2011.562.60575.12.2011

  uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.562.60565.12.2011

  uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.527.542416.11.2011

  uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.527.542316.11.2011

  uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.494.477721.10.2011

  uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stryszawa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. 2011.494.477621.10.2011

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.