Logowanie

Rada Gminy Suchożebry - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57956.8.2012

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57946.8.2012

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57936.8.2012

  uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.517910.7.2012

  uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.448431.5.2012

  uchwała nr NR XII /78/ 2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchożebry

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.448331.5.2012

  uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.339917.4.2012

  uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.339817.4.2012

  uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.339717.4.2012

  uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.339617.4.2012

  uchwała nr XI/64/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.276516.3.2012

  uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.184224.2.2012

  uchwała nr XIX/121/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.178223.2.2012

  uchwała nr X/57/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.824322.12.2011

  uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786917.12.2011

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786817.12.2011

  uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786717.12.2011

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.786617.12.2011

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.51246.9.2011

  uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.51236.9.2011

  uchwała nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.