Logowanie

Rada Gminy Suchy Las - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.326818.7.2012

  uchwała nr XXII / 203 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.326718.7.2012

  uchwała nr XXII / 202 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/337/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Golęczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268118.6.2012

  uchwała nr XXI / 195 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLVII /437/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268018.6.2012

  uchwała nr XXI / 193 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21278.5.2012

  uchwała nr XVII / 152 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20717.5.2012

  uchwała nr XIX / 176 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nazwy osiedla w miejscowości Jelonek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20707.5.2012

  uchwała nr XIX / 175 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20487.5.2012

  uchwała nr XVIII/153/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 3/2 i 97.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.137114.3.2012

  uchwała nr XVII / 150 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Golęczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12305.3.2012

  uchwała nr XVIII / 158 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nazw ulic w Zielątkowie i Chludowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12295.3.2012

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nazwy ulicy w Złotnikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100515.2.2012

  uchwała nr XVI/136/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.99215.2.2012

  uchwała nr XVII / 149 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nazw ulic w Złotkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44317.1.2012

  uchwała nr XV/133/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44217.1.2012

  uchwała nr XV/132/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43917.1.2012

  uchwała nr XV/130/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43817.1.2012

  uchwała nr XV/129/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.43717.1.2012

  uchwała nr XV/128/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.660128.12.2011

  uchwała nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.660028.12.2011

  uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.