Logowanie

Rada Gminy Tarnowiec - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.118117.5.2012

  uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.118017.5.2012

  uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/71/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002r. Referendum gminnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2416.2.2012

  uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.368420.12.2011

  uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.368320.12.2011

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.368220.12.2011

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa wchodzących w skład " Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.355016.12.2011

  uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.354916.12.2011

  uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.354816.12.2011

  uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.346915.12.2011

  uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32659.12.2011

  uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.221920.9.2011

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.199317.8.2011

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.199217.8.2011

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.177926.7.2011

  uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie : ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002r. Referendum gminnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.136731.5.2011

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec ? w gminie Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.136631.5.2011

  uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.136531.5.2011

  uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.136431.5.2011

  uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.136331.5.2011

  uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.