Logowanie

Rada Gminy Tczów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.596217.8.2012

  uchwała nr XXII/93/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.494326.6.2012

  uchwała nr XVII/78/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.343417.4.2012

  uchwała nr XVIII/82/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.225.69958.12.2011

  uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69367.12.2011

  uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69357.12.2011

  uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69347.12.2011

  uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69337.12.2011

  uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69327.12.2011

  uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69317.12.2011

  uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.69307.12.2011

  uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Tczów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ? 2013, działania II ? Przyspieszenie e ? Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e ? usług pn.: Rozwój e ? usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ,,M@zowszanie?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.61618.11.2011

  uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie :określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalnosci statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.61287.11.2011

  uchwała nr XIII/53/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.488325.8.2011

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.45628.8.2011

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.340722.6.2011

  uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tczowie i Publicznego Gimnazjum w Tczowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.273724.5.2011

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Tczów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.193820.4.2011

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.119816.3.2011

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.207.659212.12.2010

  uchwała nr LXII/225/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.