Logowanie

Rada Gminy Trzebownisko - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.169610.8.2012

  uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15046.7.2012

  uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Trzebownisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144827.6.2012

  uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska ?Rzeszów-Jasionka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.131712.6.2012

  uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Trzebownisko


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.131211.6.2012

  uchwała nr XXI/175/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.124029.5.2012

  uchwała nr XV/141/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Trzebownisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8416.4.2012

  uchwała nr XVIII/161/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebownisko w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69922.3.2012

  uchwała nr XVII/148/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 2 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebownisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5366.3.2012

  uchwała nr XVII/147/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 2 marca 2012r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebownisko w sprawie połączenia Gminy Trzebownisko z Gminą Miasto Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2406.2.2012

  uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebownisko spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu ich realizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2396.2.2012

  uchwała nr XV/144/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2182.2.2012

  uchwała nr XV/133/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko  Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkohol.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10423.1.2012

  uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zaczernie, dotyczących zmiany granicy administracyjnej Gminy Trzebownisko, poprzez przyłączenie tego sołectwa do miasta Rzeszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.382231.12.2011

  uchwała nr XIV/124/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.382131.12.2011

  uchwała nr XIV/123/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.32188.12.2011

  uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29843.12.2011

  uchwała nr XIII/110/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29833.12.2011

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29823.12.2011

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.29202.12.2011

  uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.