Logowanie

Rada Gminy Tuszów Narodowy - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10929.5.2012

  uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10919.5.2012

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8224.4.2012

  uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuszów Narodowy i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.76229.3.2012

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.19431.1.2012

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.382331.12.2011

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.347015.12.2011

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29863.12.2011

  uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Tuszów Narodowy jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29853.12.2011

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.273728.11.2011

  uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.273628.11.2011

  uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.273528.11.2011

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.24824.11.2011

  uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.111227.4.2011

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.9508.4.2011

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.5121.3.2011

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.27931.1.2011

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuszów Narodowy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.25722.12.2010

  uchwała nr XLIV/327/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.25712.12.2010

  uchwała nr XLIV/326/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.25702.12.2010

  uchwała nr XLIV/325/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.