Logowanie

Rada Gminy Tychowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.66.126514.7.2010

  uchwała nr XLII/283/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.25317.2.2010

  uchwała nr XLII/289/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/283/05 z 10.11.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.25217.2.2010

  uchwała nr XLII/286/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.92.259917.12.2009

  uchwała nr XL/276/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.92.259817.12.2009

  uchwała nr XL/275/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.92.259717.12.2009

  uchwała nr XL/274/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Tychowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.92.259617.12.2009

  uchwała nr XL/273/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.237610.12.2009

  uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tychowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.23579.12.2009

  uchwała nr XXXIX/265/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzebiszyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.23569.12.2009

  uchwała nr XXXIX/264/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zniesienia sołectwa Tychowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.211618.11.2009

  uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia ceny skupu 1 dt żyta do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.211518.11.2009

  uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.199030.10.2009

  uchwała nr XXXVIII/260/09 z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tychowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.18097.10.2009

  uchwała nr XXXVI/245/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tychowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.147313.8.2009

  uchwała nr XXXIV/239/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Tychowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.142130.7.2009

  uchwała nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowcom reprezentującym Gminę Tychowo na zawodach sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.142030.7.2009

  uchwała nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.94215.6.2009

  uchwała nr XXIX/207/08 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.8505.6.2009

  uchwała nr XXXII/226/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.8495.6.2009

  uchwała nr XXXII/224/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tychowo.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.