Logowanie

Rada Gminy Władysławów - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21639.5.2012

  uchwała nr 107/12 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60124.1.2012

  uchwała nr 94/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Władysławów na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.50619.1.2012

  uchwała nr 36/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Władysławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1285.1.2012

  uchwała nr 92/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.453.1.2012

  uchwała nr 91/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.443.1.2012

  uchwała nr 90/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.674530.12.2011

  uchwała nr 84/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.362.649823.12.2011

  uchwała nr 83/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.362.649723.12.2011

  uchwała nr 85/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.362.649623.12.2011

  uchwała nr 82/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.362.649523.12.2011

  uchwała nr 81/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.318.513325.11.2011

  uchwała nr 50/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Przedszkola Gminnego we Władysławowie prowadzonego przez gminę Władysławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.221823.5.2011

  uchwała nr 29/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.221623.5.2011

  uchwała nr 18/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.221523.5.2011

  uchwała nr 15/10 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Władysławów z dnia 4 listopada 2010 roku (Nr 246/10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.