Logowanie

Rada Gminy Warnice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197330.8.2012

  uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.197230.8.2012

  uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161412.7.2012

  uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 25 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.145522.6.2012

  uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Warnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12671.6.2012

  uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia harbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Warnice oraz zasad ich używania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12661.6.2012

  uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Warnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.64915.3.2012

  uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5205.3.2012

  uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5195.3.2012

  uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Warnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45928.2.2012

  uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45828.2.2012

  uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328627.12.2011

  uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla działań dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328527.12.2011

  uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.29078.12.2011

  uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.29068.12.2011

  uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.29058.12.2011

  uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26652.12.2011

  uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26642.12.2011

  uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.26632.12.2011

  uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.196516.9.2011

  uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 16 lipca 2011 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.