Logowanie

Rada Gminy Wiązownica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.153610.7.2012

  uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Wiązownica z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wiązownica oraz ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10778.5.2012

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązownica w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.85010.4.2012

  uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Wiązownica z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Wiązownica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18330.1.2012

  uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Manasterz II ? teren eksploatacji kruszywa ?


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18230.1.2012

  uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Manasterz I ? teren eksploatacji kruszywa ?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335413.12.2011

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335313.12.2011

  uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335213.12.2011

  uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335113.12.2011

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335013.12.2011

  uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.83.14126.6.2011

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2011 rok Nr V/29/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 lutego 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.79528.3.2011

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.49228.2.2011

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.25752.12.2010

  uchwała nr LIII/407/10 Rady Gminy Wiązownica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.25742.12.2010

  uchwała nr LIII/406/10 Rady Gminy Wiązownica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.160516.9.2010

  uchwała nr LI/395/2010 Rady Gminy Wiązownica z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/230/05 z dnia 24 lutego 2005 r. ze zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.66.130526.7.2010

  obwieszczenie Rady Gminy Wiązownica z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2010 rok Nr XLIV/335/2010 Rady Gminy Wiązownica z dnia 14 stycznia 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.66.130326.7.2010

  uchwała nr L/386/2010 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.107314.6.2010

  uchwała nr XLIX/374/10 Rady Gminy Wiązownica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/230/05 z dnia 24 lutego 2005 r. ze zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.39.91520.5.2010

  uchwała nr XLIX/375/10 Rady Gminy Wiązownica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.