Logowanie

Rada Gminy Widuchowa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103611.5.2012

  uchwała Nr XIV/127/2012 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328727.12.2011

  uchwała Nr XI/96/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.29559.12.2011

  uchwała Nr X/84/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.244023.11.2011

  uchwała Nr X/87/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.243923.11.2011

  uchwała Nr X/86/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.243823.11.2011

  uchwała Nr X/85/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.156420.7.2011

  uchwała Nr VIII/65/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.156320.7.2011

  uchwała Nr VIII/59/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Lubicz z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.83.154618.7.2011

  uchwała Nr VIII/58/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.12438.6.2011

  uchwała Nr VII/49/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.7698.4.2011

  uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.1542.2.2011

  uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.260514.12.2010

  uchwała Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.229229.11.2010

  uchwała Nr XXXIV/357/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.229129.11.2010

  uchwała Nr XXXIV/356/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.18161.10.2010

  uchwala nr XXXIII/344/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.140013.8.2010

  uchwała nr XXXII/334/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.13546.8.2010

  uchwała nr XXXII/338/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.13536.8.2010

  uchwała nr XXXII/331/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.86627.5.2010

  uchwała nr XXXI/317/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.