Logowanie

Rada Gminy Wierzchowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18779.8.2012

  uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18769.8.2012

  uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18759.8.2012

  uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18749.8.2012

  uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2012 r. sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.150329.6.2012

  uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.136218.6.2012

  uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wierzchowo i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60114.3.2012

  uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60014.3.2012

  uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4681.3.2012

  uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.37917.2.2012

  uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2422.2.2012

  uchwała Nr XV/99/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16226.1.2012

  uchwała Nr XV/97/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3713.1.2012

  uchwała Nr XV/100/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3513.1.2012

  uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.310414.12.2011

  uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.310314.12.2011

  uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.304913.12.2011

  uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27102.12.2011

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.254128.11.2011

  uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.254028.11.2011

  uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wierzchowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.