Logowanie

Rada Gminy Winnica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606028.8.2012

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605928.8.2012

  uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.555825.7.2012

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica odnośnie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Winnica w latach 2010-2014

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.470413.6.2012

  uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.335817.4.2012

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31896.4.2012

  uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały odnośnie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica na lata 2010-2014

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31886.4.2012

  uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9697.2.2012

  uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.834524.12.2011

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.834424.12.2011

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811617.12.2011

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811517.12.2011

  uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811417.12.2011

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.811317.12.2011

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.56197.10.2011

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 5 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.497330.8.2011

  uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.45305.8.2011

  uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.315210.6.2011

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.315110.6.2011

  uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.237711.5.2011

  uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica w latach 2011-2015

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.