Logowanie

Rada Gminy Wodzierady - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266829.8.2012

  uchwała nr XVI/174/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266729.8.2012

  uchwała nr XVI/173/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na stałe obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.266629.8.2012

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.265028.8.2012

  uchwała nr XVI/175/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy


 • uchwała nr XV/ 158 /2012 Rady Gminy Wodzierady z (...)23.7.2012

  uchwała nr XV/ 158 /2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach

 • uchwała nr XV/155/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)19.7.2012

  uchwała nr XV/155/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

 • uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)12.7.2012

  uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

 • uchwała nr XV/172/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)27.6.2012

  uchwała nr XV/172/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wodzierady

 • uchwała nr XV/170/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)27.6.2012

  uchwała nr XV/170/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • uchwała nr XIV/133/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)11.6.2012

  uchwała nr XIV/133/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodzierady

 • uchwała nr XIV/136/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)29.5.2012

  uchwała nr XIV/136/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach

 • uchwała nr XIV/134/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)21.5.2012

  uchwała nr XIV/134/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w ramach I etapu realizowanego w 2012 roku

 • uchwała nr XIV/152/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)16.5.2012

  uchwała nr XIV/152/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

 • uchwała nr XIV/138/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)16.5.2012

  uchwała nr XIV/138/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach

 • uchwała nr XII/109/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)28.3.2012

  uchwała nr XII/109/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)27.3.2012

  uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania drodze wewnetrznej położonej w miejscowości Leśnica nazwy ulicy

 • uchwała nr XIII/132/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)21.3.2012

  uchwała nr XIII/132/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

 • uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)24.2.2012

  uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 301/1, 301/3, 301/4, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 położonych w miejscowości Wodzierady

 • uchwała nr XII/116/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)20.2.2012

  uchwała nr XII/116/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wodzierady

 • uchwała nr XII/118/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia (...)8.2.2012

  uchwała nr XII/118/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą ?Gminny Ośrodek Kultury i Sportu?

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.