Logowanie

Rada Gminy Wyry - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31612.8.2012

  uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.290619.7.2012

  uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.196411.5.2012

  uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z Zagrody Śląskiej w Gostyni

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.196311.5.2012

  uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.133222.3.2012

  uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr L/491/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wyry w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.126319.3.2012

  uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.88717.2.2012

  uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.79113.2.2012

  uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.19313.1.2012

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10111.1.2012

  uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.455.1.2012

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.56121.12.2011

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46623.11.2011

  uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 20 października 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.46623.11.2011

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.257.43128.10.2011

  uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.4035.10.2011

  uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.4035.10.2011

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.4035.10.2011

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.214.37614.9.2011

  uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Wyry do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.171.3218.8.2011

  uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.