Logowanie

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.22413.8.2012

  uchwała nr 181/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.218824.7.2012

  uchwała nr 179/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu projek-towanej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew ? Ostrołęka przebiegającego przez teren gminy Wysokie Mazowieckie w obrębie miejscowości Stara Ruś i Nowa Ruś

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.213819.7.2012

  uchwała nr 183/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.213719.7.2012

  uchwała nr 169/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.202810.7.2012

  uchwała nr 182/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19836.7.2012

  uchwała nr 178/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.183221.6.2012

  uchwała nr 168/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.177418.6.2012

  uchwała nr 175/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.164331.5.2012

  uchwała nr 163/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14389.5.2012

  uchwała nr 165/XVI/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.126924.4.2012

  uchwała nr 158/XV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.102428.3.2012

  uchwała nr 156/XV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.65013.2.2012

  uchwała nr 153/XIV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.36224.1.2012

  uchwała nr 145/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27718.1.2012

  uchwała nr 143/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wysokie Mazowieckie i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.27618.1.2012

  uchwała nr 141/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.565.1.2012

  uchwała nr 139/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.316.430.12.2011

  uchwała nr 83/XII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.312.427.12.2011

  uchwała nr 138/XII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawrocie-Nowiny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.312.427.12.2011

  uchwała nr 137/XII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróble

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.