Logowanie

Rada Gminy Wyszki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19906.7.2012

  uchwała nr XIII/130/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19896.7.2012

  uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19886.7.2012

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19876.7.2012

  uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki oraz określenia granic ich obwodów


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.190828.6.2012

  uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.179619.6.2012

  uchwała nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.155521.5.2012

  uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także pedagogów, psychologów i logopedów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.155421.5.2012

  uchwała nr XII/111/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 472 we wsi Mulawicze

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14167.5.2012

  uchwała nr XII/115/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.112011.4.2012

  uchwała nr XI/101/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 1 marca 2012r. w sprwie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.111911.4.2012

  uchwała nr XI/100/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8458.3.2012

  uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8387.3.2012

  uchwała nr XI/107/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.34020.1.2012

  uchwała nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.33920.1.2012

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.14712.1.2012

  uchwała nr X/88/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.307.316.12.2011

  uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.291.31.12.2011

  uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.282.324.11.2011

  uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.282.324.11.2011

  uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.