Logowanie

Rada Gminy Zębowice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.3.7.2012

  uchwała Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.5.2012

  uchwała Nr XV/143/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.4.2012

  uchwała Nr XV/142/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zębowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.26.3.2012

  uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 r.


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.2.2012

  uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.16.12.2011

  uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.15.12.2011

  uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.14.12.2011

  uchwała Nr XII/109/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.6.12.2011

  uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.6.12.2011

  uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.6.12.2011

  uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.6.12.2011

  uchwała Nr XI/104/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów .

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.30.8.2011

  uchwała Nr IX/96/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.30.8.2011

  uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.1.8.2011

  uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.1.8.2011

  uchwała Nr VII/79/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.19.7.2011

  uchwała Nr VII/80/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.2.6.2011

  uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zębowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.2.6.2011

  uchwała Nr VI/73/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kadłub Wolny

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.2.6.2011

  uchwała Nr VI/72/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prusków

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.