Logowanie

Rada Gminy Zaleszany - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.335513.12.2011

  uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.200517.8.2011

  uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.9327.4.2011

  uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 11 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.72718.3.2011

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaleszany i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.25862.12.2010

  uchwała nr XL/447/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinie pożytku publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.226220.11.2010

  uchwała nr XLI/458/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.226120.11.2010

  uchwała nr XLI/457/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.226020.11.2010

  uchwała nr XLI/456/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.202810.11.2010

  uchwała nr XL/448/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.15181.9.2010

  uchwała nr XXXVIII/432/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/239/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.87818.5.2010

  uchwała nr XXXII/380/2009 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17487.10.2009

  uchwała nr XXIX/347/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zbydniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17477.10.2009

  uchwała nr XXIX/346/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17467.10.2009

  uchwała nr XXIX/345/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Wólka Turebska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17457.10.2009

  uchwała nr XXIX/344/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Turbia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17447.10.2009

  uchwała nr XXIX/343/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Skowierzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17437.10.2009

  uchwała nr XXIX/342/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Pilchów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17427.10.2009

  uchwała nr XXIX/341/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Obojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17417.10.2009

  uchwała nr XXIX/340/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Motycze Szlacheckie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.17407.10.2009

  uchwała nr XXIX/339/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Majdan Zbydniowski.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.