Logowanie

Rada Gminy Zarzecze - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171714.8.2012

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10567.5.2012

  uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.99224.4.2012

  uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na 2012 rok"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.99124.4.2012

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy zarzecze na 2011 r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36616.2.2012

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarzecze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36516.2.2012

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 22 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.277429.11.2011

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.277329.11.2011

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.277229.11.2011

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.277129.11.2011

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.274228.11.2011

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 22 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarzecze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.11594.5.2011

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.106020.4.2011

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Zarzecze na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.67314.3.2011

  uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Nr 1/07? w Zarzeczu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.5777.3.2011

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.19.48125.2.2011

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 19 listopada 2008 roku Nr XXI/152/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.293929.12.2010

  uchwała nr XXXVI/290/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.26929.12.2010

  uchwała nr XXXVI/287/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zarzecze i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.26919.12.2010

  uchwała nr XXXVI/284/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.26376.12.2010

  uchwała nr XXVI/291/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zarzecze

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.